Meny

Redovisning

Written by admin


Ett företag skall löpande bokföra alla affärshändelser, se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter samt systemdokumentation och behandlingshistorik, bevara all räkenskapsinformation i sju år samt avsluta räkenskapsåret med ett bokslut och ofta en årsredovisning

Definiton of Erectile Dysfunction (ED)competent veno-occlusive mechanism of the penis. What is sildenafil?.

. Vi kan hjälpa ditt företag att organisera redovisningen utifrån behov och önskemål samt att vara behjälpliga med årsbokslut och årsredovisning.